Програми

Предшколским васпитањем и образовањем, обезбеђује се остваривање права сваког детета да се укључи у институционализован облик васпитно образовног рада, задовољавање развојних потреба деце, потреба породице и друштва. “Дечја радост” остварује различите програме прилагођене одређеним старосним групама деце.