Ljiljan

Informacije

Miloša Trebinjca br. 2-4

013 / 314 900

Ružica Nenadić, glavni vaspitač

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 05:30 – 16:30

O vrtiću

Nalazi se u adaptiranom prostoru nekadašnjeg Dispanzera sa 5 vaspitnih grupa i 101 dete. U rad vrtića je od 1995 godine, je uključena grupa dece oštećenog sluha, koja su integrisana u redovne grupe.