Dobrodošli

Photo

Dobrodošli na websajt predškolske ustanove “Dečja radost” Pančevo.

Tradicija duga preko sto godina i važnost posredovanja između porodičnog i školskog vaspitanja, kao i briga o telesnom i umnom razvoju deteta u predškolskom uzrastu, krase organizovanu brigu o deci u Pančevu.

Sa jedne strane istorija, afirmativna i obavezujuća, a sa druge strane praćenje savremenih tokova i naučnih dostignuća, dve su glavne snage koje oblikuju rast i razvoj "Dečje radosti".

U duhu modernih komunikacija, ovaj websajt predstavlja deo napora da "Dečja radost" ostvari što bolji kontakt i saradnju, kako sa roditeljima, tako i sa srodnim ustanovama i drugim subjektima.

Uložili smo napor da na što jednostavniji način predstavimo sve naše sadržaje, programe i aktivnosti, kao i da pružimo uvid u rad naše ustanove i njenih vrtića. Posebnu pažnju obraćamo na saradnju sa roditeljima, te je upravo ovoj oblasti posvećen jedan deo ovog websajta.

Nadamo se da će Vam korišćenje i razgledanje našeg websajta biti prijatno i molimo Vas da nam se obratite sa svim sugestijama, kako bi vaš doživljaj učinili što boljim.

O nama

Ustanova je prešla dug put od malih pojedinačnih vaspitnih grupa na početku do onoga što je "Dečja radost" danas, velika ustanova koja u svom sastavu ima:

Organizacija rada

Uključujući potrebe sredine i mogućnosti same Ustanove, rad je, kroz različite oblike, organizovan u vremenu od 5:30 do 22:30 i to na sledeći način:

Struktura zaposlenih

Uslovi koje treba da obezbedi Ustanova, a odnose se na socijalne, vaspitno-obrazovne, zdravstvene i higijenske potrebe dece, rezultovali su sadašnjim brojem i stručnim profilom zaposlenih: