Pupoljak

Informacije

Drinska br. bb

013 / 343 067

Mirjana Jakovljević, glavni vaspitač

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 05:30 – 16:30

O vrtiću

Te 1980. Godine u rad je puštena HIP Petrohemija, održane su ZOI u Lejk Plesidu i LOI u Moskvi; snimljeni su kultni filmovi „Ratovi Zvezda 4“ i „Lude godine 2“; Biblioteka u Pančevu dobila je svoj novi dom, te godine otvoren je tunel ispod Sueckog kanala, na tržištu se pojavio prvi CD; Radio Pančevo je prvi put u etar pustio svoje zvuke, a najbitnije od svega u Pančevu je procvetao jedan novi „Pupoljak”.

Sav veličanstven i veseo pleneći svojim spoljnim izgledom, ime „Pupoljak“ dato je novom vrtiću, još jednom u nizu P.U „Dečja radost“. U svojim prvim danima brojao je četiri obdanišne i dve jaslene grupe, čiji rad prate vaspitači, medicinske sestre, pomoćni radnici i servirke koji zajedno sa decom kreiraju prvi imidž ovog vrtića. Još od prvog dana veliki značaj se pridaje unapređivanju kvaliteta rada sa decom kako kroz svakodnevni rad, tako i putem dodatnih programa. Dobra saradnja sa sredinom i roditeljima isticana je kao bitan motiv za negovanje zdravih socio-emocionalnih odnosa u sredini u kojoj se dete nalazi.

1996. godine na inicijativu tadašnjeg direktora i stručne službe u „Pupoljku“ se počinje sa radioničarskim načinom rada, jedinstvenim ne samo u Pančevu nego i šire. Ovakav način rada podrazumevao je formiranje posebno uređenih centara koji bi obrađivali različite aspekte razvoja. Fizički, muzički, dramski, matematički, likovni i istraživački centar, a sa njima zajedno i jaslice, čine jednu kompletnu sliku gde vaspitači i medicinske sestre svakodnevno prilagođavaju deci rad prema uslovima u kojima borave. Tako dolazimo do toga da se posle trideset godina život u „Pupoljku“ odvija po zavidnim uslovima i standardima.

Uđimo u jaslice i videćemo jednu prijatnu i opuštenu atmosferu, gde medicinske sestre u dve jaslene grupe uz negu sprovode vaspitno-obrazovni rad najmlađeg uzrasta. Kroz različite aktivnosti prilagođene ovom uzrastu, pružaju deci sve ono što je je veoma bitno za njihov zdravstveno-higijenski, ali i socio-emocionalni razvoj, kao i pravi osnov za rad vaspitača u obdanišnim grupama.

Danas, trideset godina kasnije, „Pupoljak“ ima šest obdanišnih grupa gde se vaspitno-obrazovni rad sprovodi po radionicama. Istraživačka radionica u radu polazi od deteta i shvatanja njegovog mesta u okolini koja ga okružuje. Sva dotadašnja stečena iskustva i saznanja proširuju se i razvijaju kroz različite programe kao što su: razvoj samopoštovanja, mi smo zemljani, zdrav vrtić, dečja bio bašta, kritičko mišljenje… ali i aktivnosti: dečja prava, građa ljudskog tela, osećanja, kako je bilo nekada.. U maloj školi decu čekaju sve one aktivnosti koje odlikuju „buduće školarce“. Kroz igru, a da pri tom nije ni svesno toga, ono stiče znanja i veštine koje se tiču: prostornih relacija, brajanja, mere i merenja, serijacija, klasifikacija, saobraćaja, usvajanja slova.Ovde deca nauče i prve poteze u šahu, kako da naprave prve makete i da se svaki odgovor vezan za bilo kakav zadatak nalazi u njegovoj okolini.

Dobro došli i u muzičku radionicu koja pre svega ima zadatak da podstiče i unapređuje različite vidove muzičkog razvoja deteta .U našem vrtiću muzičko vaspitanje se sprovodi kroz razne aktivnosti: pevanje, slušanje muzike, sviranje, muzičke igre, ali i dečje stvaralaštvo. 2008. godine u okviru ove radionice formiran je dečji hor, koji se već u prve dve godine postojanja može pohvaliti sa dve osvojene nagrade na festivalu u Smederevu 2009. drugo mesto i 2010. prvo. U likovnoj radionici polazna tačka je to da je dete stvaralačko i kreativno biće.Misli kako ono misli, svet prikazuje kako ga samo vidi, likovno stvara kad hoće i koliko želi.Deca u ovoj radionici stvaraju kroz igru i pri tom koriste različite likovne tehnike;crtanje, slikanje, vajanje ali irazličite materijale to jest uči da sve oko njega može biti sredstvo za umetničko stvaranje. Radionica za fizičko opremljena raznovrsnim rekvizitima i spravama ima za cilj usavršavanje prirodnih oblika kretanja i i širee kruga motoričkih iskustava potrebnih u životu radi očuvanja zdravlja i radnih sposobnosti.Za dete, kretanje bez radosti nema značaja kao ni radost bez kretanja.Fizičko vaspitanje predškolskog deteta sprovodi se u vidu igre koje obiluju jednostavnim sadržajima i raznovrsnim kretanjima gde dete dobija pozitivne nadražaje .Iz ovog centra proistekla je i tradicionalna olimpijada dece i roditelja. Pozornica ili dečja soba, rekviziti sopstvene proizvodnje, deca glumci, režiseri, scenaristi i asistenti režije-vaspitači, čine četiri potrebna sastojka za ostvarivanje dramskih aktivnosti u okviru dramske radionice, a svi ti sastojci kada se promešaju daju kao finalni proizvod kreativni, edukativni dramski obrok u kome podjednako uživaju i deca i odrasli.U dramskim igrama dete pokazuje da može i umeda koristi svoju samostalnost i iskustva, da samo istražuje i otkriva različite mogućnostirešavanja problema. Prava potvrda rada sa decom u ovom vrtiću su mnogobrojna učešća i osvojene nagrade na raznim konkursima, festivalima, bazarima, kvizovima… Sve radionice sarađujući i prožimajući se sprovode i razne projekte i programe kao što su „Mi smo Zemljani“, “Zdrav vrtić“ , “Učionica dobre volje“, “Kritičko mišljenje“, “Životne vrednosti“ , a među poslednjima i MENSA NTC sistem učenja koji se sprovodi od školske 2009./2010.godine.

I to bi bilo to za prvih trideset godina, a u 31. Godinu ulazimo sa željom i nadama da će se rad u „Pupoljku“ nastaviti sa istim žarom i ambicijama , a sve u funkciji dečjeg razvoja.A vi dragi roditelji, prijatelji, saradnici, sugrađani uvek ste dobro došli da nam se pridružite u našem radu.