Tokom perioda u kome se od svih nas očekuje da ostanemo kod kuće, kao vid podrške u borbi sa pandemijom KOVID-a 19, poseban izazov za sve koji se bave decom, bilo da su pitanju profesionalci, roditelji/staratelji…je osmisliti kvalitenu podršku koja će pre svega imati za cilj podršku dobrobiti deteta. Kako bismo podržali porodice  i osnažili roditeljske kapacitete za obezbeđivanje kontiuranog učenja svoje dece kroz igru, zaposleni u našoj Ustanovi: vaspitači, medicinske sestre vaspitači, stručni sardanici: pedagozi, psiholozi, pedagog za likovno, pedagog za fizičko, nutricionista, med. sestre na preventivi će pripremati kratke i jednostavne forme tekstova, fotografije, kratke video materijale…kako bi vam dali još neke ideje o tome kako da u uslovima kućne izolacije stvorite povoljnu psihološku klimu, podržavajuće, prisne odnose, podsticajnu sredinu i uslove za dobrobit dece I učenje kroz zajedničku aktivnost dece I roditelja.

Takođe vas pozivamo da fotografije svoje dece, vas i vašeg deteta/dece u nekim aktivnostima, produkata… iz aktivnosti koje ste realizovali, a sa kojima ste saglasni da se objave, pošaljete vašim matičnim vaspitačima, kako bismo ih postavili na sajt Ustanove, i na taj način razmenjivali ideje i jedni druge podržavali.