Upis za radnu 2014/2015.godinu

U Ustanovi se upis vrši tokom cele radne godine, u skladu sa mogućnostima odnosno postojanjem kapaciteta za prijem nove dece u odnosu na uzrast i želje roditelja za upisom u određeni vrtić.

Za radnu 2014/2015. godinu, upisni rok je organizovan u Ustanovi aprila meseca u trajanju od dve nedelje, počevši od 07.04.2014. do 22.04.2014. godine. Roditelji će biti informisani putem sredstava javnog informisanja i obaveštenjima po vrtićima.

Dokumentacija potrebna za upis

 1. Za zaposlene roditelje potvrda o zaposlenju i fotokopija M-obrasca
 2. Potvrda o redovnim studijama
 3. Fotokopija rešenja o dečjem dodatku
 4. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 5. Fotokopija zdravstvene knjižice za dete
 6. Fotokopija rešenja o razvodu braka
 7. Lekarska potvrda o zdravstvenom pregledu deteta

Dokaz o pripadnosti deteta osetljivim grupama

 1. Deca žrtve nasilja u porodici
 2. Deca iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite
 3. Deca bez roditeljskog staranja
 4. Deca samohranih roditelja
 5. Deca iz cocijalno nestimulativnih sredina
 6. Deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju
 7. Deca iz porodice u kojoj je dete teško obolelo ili imaju smetnje u psihofizičkom razvoju
 8. Deca teško obolelih roditelja
 9. Deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi
 10. Deca čiji roditelji imaju status raseljenih ili prognanih lica
 11. Deca predložena od strane centra za socijalni rad
 12. Deca iz sredine u kojij je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoju

Za treće i četvrto dete i svako naredno dete u porodici potrebno je

 1. Fotokopija lične karte
 2. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
 3. Fotokopija prijave stana za svu decu

Za poludnevni boravak - zabavište potrebno je

 1. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 2. Fotokopija zdravstvene knjižice
 3. Lekarska potvrda o zdravstvenom pregledu deteta

Na vrh stranice

Cenovnik usluga

Rešenjem Skupštine grada Pančeva, od 09.05.2013.godine utvrđene su cene usluga boravka dece u vrtićima za korisnike usluga Predškolske ustanove „Dečja radost“ Pančevo i to:

 • JASLICE ( za decu uzrasta 1-3 godine)
  5.650,00 dinara
 • OBDANIŠTE (za decu uzrasta 3-7 godina)
  4.650,00 dinara
 • OBDANIŠTE NULTI (za decu uzrasta 5,5-7 godina)
  3.500,00 dinara
 • ZABAVIŠTE ( poludnevni boravak za decu uzrasta 5,5-7 godina)
  1.200,00 dinara

Na vrh stranice