Iz života vrtića

Aktivnosti

Završna priredba vrtića Veverica 2011

Pogledajte fotografije

Žurka predškolaca

7. juna 2011. u Narodnoj bašti održana je Žurka predškolaca

Pogledajte fotografije

Sportski kamp Čardak 2010

Fotografije

Pupoljak - Nastup na festivalu "Cvrčak"

Detaljnije

Mensa NTC sistem učenja

Detaljnije

Izložba u Biblioteci

Detaljnije

Tribina "Ishrana dece..."

Detaljnije

Predstavljanje vrtića Petar Pan

Detaljnije

Fotografija

Švrća - Moj tata, moj trener

Detaljnije

Fotografija

Švrća - Fizički razvoj

Detaljnije

Fotografija

Trideset godina rada vrtića „Pupoljak“

Detaljnije

Fotografija

Veverica - Zemljani

Detaljnije

Fotografija

Cvrčak - Upoznavanje sa Japanom

Detaljnije

Fotografija

Petar Pan - Ozelenjavanje vrtića

Detaljnije

Fotografija

Pupoljak -
Sekcija za šah

Detaljnije

Fotografija

Veverica - Aktivnosti u vrtiću

Detaljnije