Iz života vrtića

Trideset godina rada vrtića „Pupoljak“

Fotografija
Fotografija

Vrtić „Pupoljak“ počeo je sa radom 1980. godine.

U svojim prvim danima brojao je četiri obdanišne i dve jaslene grupe,čiji rad prate vaspitači,medicinske sestre,pomoćni radnici i servirke koji zajedno sa decom kreiraju prvi imidž ovog vrtića.

Još od prvog dana veliki značaj se pridaje unapređivanju kvaliteta rada sa decom kako kroz svakodnevni rad,tako i putem dodatnih programa.

Fotografija
Fotografija

Dobra saradnja sa sredinom i roditeljima isticana je kao bitan motiv za negovanje zdravih socio-emocionalnih odnosa u sredini u kojoj se dete nalazi.

1996. godine na inicijativu tadašnjeg direktora i stručne službe u „Pupoljku“ se počinje sa radioničarskim načinom rada,jedinstvenim ne samo u Pančevu nego i šire.

Fotografija
Fotografija

Ovakav način rada podrazumevao je formiranje posebno uređenih centara koji bi obrađivali različite aspekte razvoja.

Fizički,muzički,dramski,matematički,likovni i istraživački centar,a sa njima zajedno i jaslice,čine jednu kompletnu sliku gde vaspitači i medicinske sestre svakodnevno prilagođavaju deci rad prema uslovima u kojima borave. Tako dolazimo do toga da se posle trideset godina život u „Pupoljku“ odvija po zavidnim uslovima i standardima.

Fotografija
Fotografija

Kroz različite aktivnosti u jaslicama,prilagođene ovom uzrastu,medicinske sestre pružaju deci sve ono što je je veoma bitno za njihov zdravstveno-higijenski,ali i socio-emocionalni razvoj,kao i pravi osnov za rad vaspitača u obdanišnim grupama.

Danas, trideset godina kasnije, „Pupoljak“ ima šest obdanišnih grupa gde se vaspitno-obrazovni rad sprovodi po radionicama.

Fotografija
Fotografija

Sve radionice sarađujući i prožimajući se sprovode i razne projekte i programe kao što su „Mi smo Zemljani“, “Zdrav vrtić“, “Učionica dobre volje“, “Kritičko mišljenje“, “Životne vrednosti“, a među poslednjima i MENSA NTC sistem učenja koji se sprovodi od školske 2009./2010.godine.

U 31. godinu ulazimo sa željom i nadama da će se rad u „Pupoljku“ nastaviti sa istim žarom i ambicijama ,a sve u funkciji dečjeg razvoja.A vi dragi roditelji, prijatelji, saradnici,sugrađani uvek ste dobro došli da nam se pridružite u našem radu.

 

Nazad na prethodnu stranu