„ ЗАЈЕДНО ИСТРАЖУЈЕМО НАШ ГРАД – КРОЗ УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ“

Увод : Први кораци

         После  одржаних семинара  „Индивидуализација кроз интегрисано учење – пројектни приступ у вртићима“  и „ Пројекти у предшколској установи“ , и одржаних актива на ове теме у нашој Установи, васпитачи у вртићу „Кекец“ у Панчеву су у две васпитне  групе покренули пројекат „Заједно истражујемо наш град“.

Разлози покретања пројекта:

  • Жеља васпитача да се опробају у другачијем од досадашњег начина планирања и рада са децом, тј.у пројектном планирању
  • Из искуства у раду са децом дошли смо до податка да децу интересују садржаји у вези са истраживањем места у којем живе, расту, делују…о нашем граду, али да немају довољно потребних информација и могућности да их истраже у досадашњем начину рада и планирања…
  • Да се ови садржаји планирају и реализују на начин који прати дечје потребе и интересовања…

         Кроз овај пројекат трудили смо се да у заједничком раду са децом, родитељима и локалном заједницом прођемо кроз све области васпитно-образовног рада, примењујући различите методе и облике рада, да отворимо врата нашег вртића интересантним гостима и да деца одлазе и истражују  ван вртића. Конкретно у овом раду издвојене су активности које по својој природи и садржају имају уметнички карактер. Различити видови уметности и уметничких активности и упознавање са лепим су неопходне за развој сваког детета јер формирају његову личност, помажу му да буде оно што јесте, да стиче самопоуздање, да заузме и негује  лични однос према свету који га окружује.Партнерским односом на релацији дете-родитељ-васпитачи-локална заједница деци се пружа прилика и подршка да изразе своје потребе, мисли, однос, осећања и да истражују у подстицајној и аутентичној средини.

        У истраживању је учествовало педесеторо деце узраста од 4,5 до 6 година, четири васпитача, родитељи  и локална заједница. Пројекат је почео октобра 2017.,а интересовање деце и отварање нових питања и планова траје до данас.

Како смо дошли до теме:

           Наш вртић се налази у центру града и деца су имала прилику да често шетају старим језгром града, да се играју у парку, на обали реке… Приликом шетњи  приметили смо и забележили питања која су деца постављала: Зашто су неке куће украшене, а неке нису? Ко их је направио и зашто? Шта се ту дешавало? Која је најстарија кућа, а који је највиши димњак у граду?  Зашто су направљени споменици ? Ко је направио град ? Ко је живео у нашем граду пре нас?…Ова дечја питања довела су нас до потенцијалне теме којом деца желе да се баве, а то је истраживање нашег града. Овај процес прошао је кроз неколико фаза:

1.Фаза

-Дефинисали смо тему пројекта  којом ћемо се заједно бавити : „Заједно истражујемо наш град“

-Дефинисали смо циљеве и задатке:

 Циљ:   Стицање свести о сопственом окружењу,упознавање и разумевање дешавања у друштвеној средини…  

 Задатак за дете:   Да развија позитивне емоције , љубав и одговорност  према свом граду и културној баштини, да стиче знања и вештина кроз истраживање, да схвати  сопствену улогу активним и директним укључивањем у дешавања која га окружују као и важност личног утицаја  у свим аспектима живота у свом граду, да презентује своје идеје, замисли и продукте и договара се о будућим акцијама….

 Задатак за васпитача:  Да изабере и дефинише просторе који ће постати средина за учење и заједно са децом и родитељима направи план опремања, сакупи са децом и родитељима материјал који је потребан за реализацију разноврсних активности, планира средину за учење водећи рачуна о различитим типовима активности и различитим изворима садржаја  користећи ресурсе локалне заједнице…

 -Издвојили смо могуће подтеме (интересовала су нас дечија искуства, знања, доживљаји,  питања и интересовања, шта деца знају, а шта желе да сазнају о свом граду…  кроз разговоре и  цртеже ), а то су питања везана за прошлост, историју и архитектуру нашег града, о познатим личностима (спортисти, уметници…), о томе на којим местима деца могу да: певају, свирају, плешу…у граду.

-Од  дечјих  идеја, питања, предлога  и цртежа направили смо пано за родитеље путем којег смо их упознали са дечјим интересовањима и позвали их на родитељски састанак да се заједно договоримо око сарадње и укључивања родитеља у  планирање и рад на пројекту.  

  1. фаза

-прикупљали смо  литературу и материјале ( васпитачи, деца и родитељи): фотографије, сликовнице, текстовe, видео снимкe, предмете…израђивали смо  средстава за опремање средине која смо користили у раду…

-организовали смо  посете за истраживање на различитим местима у локалној средини  и истраживање у вртићу са познаваоцима проблематике и другим одраслим особама из локалне заједнице  ( вапитачи , родитељи, локална заједница) …

-организовали смо истраживања кроз следеће активности : правили  ЗЖН табеле,планирали смо, припремали се и ишли смо у посете, деца су разговарала и постављала питања разним гостима у вртићу и ван  вртића, истраживали смо и обележавали мапе, правили смо конструкције од разног материјала,гледали смо кратке документарне и анимиране филмове и коментарисали смо их, деца су представљала своја истраживања са мамама и татама на разна питања, правила су плакате,измишљала покрете, сликала, вајала,цртала,доносила фотографије,разгледали смо и  коментарисали фотографије из наших шетњи, читали песме и текстове,деца су смишљала своје приче, песме , певала, слушала музику (спонтано,без потребе васпитача да изазива стваралаштво)…

 -пратили смо  и документовали ( фотографисање,дечји искази, анкета за родитеље…)

-ослушкивали смо  дечје предлога и идеје за отварање могућих нових питања…

        3.Фаза

–  Рефлексија: сажимање и обједињавање документованих података у процесу учења( израда албума и дечјих књига од цртежа, фотографија, продуката  које су деца и родитељи направили приликом истраживања) за стварање приче како би се пројекат поделио са другима ( родитељима,осталом децом и васпитачима вртића)…

– Организовање представљања пројекта кроз ликовну изложбу дечјих радова, рецитације и песама о Панчеву и  збирку фотографија која је хронолошки пратила процес развијања и рада пројекта у Дечијем културном центру Панчева за родитеље и госте ( интеграција стеченог искуства током развијања пројекта).

 

       Музичке активности: У оквиру „Дечије недеље“ деца су присуствовала рок концерту групе“Љубичице“из Панчева  у М.З.“Центар“ где су имала прилику да слушају ову врсту музике (прилагођено деци),плешу, певају,чују инструменте.Посетили смо музичку  школу „Јован Бандур“ где су ученици школе свирали класичну музику (клавир, харфа, дувачки и гудачки инструменти), али су деца имала прилику  да се упознају и са инструментима са нашег културног подручја као што су тамбура, и басприм .У Културном центру Панчева деца су слушала оперу за децу „Јежева  кућица“. После ових концерата причали смо о музици и како се понашамо на концертима када су у питању различите врсте музике.Деца су поредила различите сценске наступе ( да ли је исто када гледамо позоришну представу и оперу, шта раде глумци, како изгледа сцена, шта им се више допада).У вртићу,често смо слушали инструменталну музику разних жанрова, а био нам је  и гост дека који свира гитару и заједно са децом певали смо песму“Пекарчић“. Упознали смо се са деловима овог инструмента, а нека деца су покушала да свирају гитару…

      Ликовне активности: У Музеју града Панчева педагог-кустос нам је организовала две уметничке радионице, прва где су се деца упознала са археолошким уметничким   експонатима  средњонеолитске Старчевачке културе , а друга радионица је била вајарска где су деца у глини вајала експонате. Наш пројекат смо представили ликовном изложбом на којој су доминирали дечје слике  и цртежи препознатљивих грађевина и споменика нашег града, портрети познатих грађана Панчева о којима смо причали, а технике су биле разноврсне: темпере, акварели, пастеле…експериментисали смо, сликали на води, лаковима за нокте…

Са  децом смо у више наврата обилазили  музеј и галерију и пратили смо актуелне изложбе…Посебну пажњу обратили смо на то како се понашамо приликом оваквих посета,како се разгледају уметнички експонати, зашто су понеки изложени у стаклу и сл.

         Књижевност: Родитељи и деца су заједнички истраживали животе , рад и занимљивости многих значајних грађана Панчева, па тако и  песника Ј.Ј.Змаја, Мирослава Антића, Сашу Божовића. Кроз приче, разноврсне продукте родитеља и деце,читање и рецитовање  смо се упознали са књижевним богатством ових песника . После ових активности деца су самостално смишљала своје приче и песмице, илустровала их, правила своје књиге и сликовнице…Посетили смо О.Ш.“Ј.Ј.Змај“ где су нам ђаци и учитељи причали о песниковом животу, глумили,певали,рецитовали…

          Архитектура: како би одговорили на многобројна дечја питања, организовали смо шетњу по старом језгру града уз стручну помоћ историчара уметности из  Завода за заштиту културе Панчева који су деци објашњавали како су настале старе куће и здања,споменици,паркови,фонтане,шта се ту дешавало,како је наш град изгледао у прошлости… После ове шетње настали су многобројни дечији цртежи на тему „Разгледнице из старог Панчева“.

         Балет:Деца су присуствовала часу балета у балетској школи „Димитрије Парлић“,сазнала шта је то балет ( нека деца су рекла да је балет спорт) упознала су се са основним вежбама и позицијама, ко су познате панчевачке балерине, ко је  и шта ради кореограф и корепетитор, чула су причу и видела костиме балета „Жизела“. Када смо се вратили у вртић деца су предложила да када радимо јутарњу гимнастику радимо вежбе које су нам показале мале балерине…

       Посета  удружењу грађана „Панонке“:  Ово удружење окупља жене које се баве очувањем и неговањем традиционалних израда рукотворина па су се деца упознала са ткањем на разбоју, ручним радовима и пустовањем вуне.

Добити за децу: Деца су у интересантним активностима истраживања стекла нова и проширила досадашња знања и искуства, сазнали су да град није увек био овакав какав је данас, али да улице,тргови,музеји,галерије могу бити места за учење, имала су прилике да буду активна, да предлажу, питају,стварају и буду у стварном контакту са дешавањима и предметима…

Добити за родитеље: Партнерски однос и боља укљученост у васпитно-образовни рад детета,квалитетно проведено време са дететом у заједничком истраживању..

Добити за васпитаче: Унапређивање квалитета рада, боље упознавање дечјих интересовања и потенцијала, могућност разноврсне сарадње са породицом и локалном заједницом…

Литература:

  1. Гордана Ђорђевић,Јелена Крсмановић :“Пројекти у Предшколској установи“ материјал са семинара
  2. Марица Мецек,Гордана Поповић: „Индивидуализација кроз интегрисано учење“  материјал са семинара
  3. Рудолф Арнхајм : „Уметност и визуелно опажање-психологија стваралачког гледања“, Универзитет уметности у Београду 

Klikom na dugme možete da preuzmete prezentaciju sa kojom smo predstavljali našu Ustanovu u Vrnjačkoj Banji