О нама

Добро дошли!

 Наша прича

Током више од пола века постојања организованог облика васпитања и образовања предшколске деце у граду Панчеву, мењала си се имена и организациона структура данашње ПУ „Дечја радост“.
Од самог почетка када је 1965. године организован рад у 11 ненаменских и нефункционалних објеката, наша Установа је перманентно „расла“. Данас Установа располаже са укупно 20 објеката, од којих је 9 наменских, а осталих 11 простора прилагођених и адаптираних у складу са потребама деце којих је последњих година преко 2500.
Поред вртића, Установа поседује опремљену централну кухињу из које се дистрибуира храна по вртићима.
Управа вртића се налази у ул. Жарка зрењанина 25.
Наша Установа је током година била добитник бројних награда међу којима су најзначајније „Светосавска награда“ које додељује Министарство просвете и престижно признање „др Ђорђе Натошевић“ које додељује Покрајински секретаријат за образовање за укупне изузетне резултате у васпитно-образовном раду. Такође учесник је многих пројеката, као и добар партнер локалним институцијама из области здравства, социјалне заштите, културе и просвете.

Помажемо вашем детету да истражује, расте и учи.

УПРАВА

ВД директора: Илијана Мишковић
Контакт: +381 64 8775 380

Помоћник в.д директора: Љиљана Војнов
Контакт: +381 64 8775 372

Структура запослених

Redni Broj Naziv radnog mesta Broj zaposlenih u PU "Dečja radost"
1. Rukovođenje
Direktor
Pomoćnik direktora
Sekretar
Šef računovodstva
4
2. Služba za unapređivanje vaspitno obrazovnih funkcija
Pedagog
Psiholog
Likovni pedagog
Pedagog za fizičko
6
3. Stručni saradnik za preventivnu zaštitu 1
4. Dijetetičar 1
5. Socijalni radnik 1
6. Lice za BZR 1
7. Vaspitač
Vaspitač - Rukovodilac objekta
168
8. Medicinska sestra - Vaspitač 60
9. Medicinska sestra za preventivnu zaštitu 8
10. Pripremanje hrane
Kuvar, pekar
Pomoćni kuvar, pomoćni pekarski radnik
15
11. Serviranje hrane 32
12. Administrativni, pravni i finansijski poslovni 12
13. Održavanje higijene 56
14. Tehnički poslovi
Evidentičar - ekonom
Vozač
Radnik održavanja
Servirka-kurir
Vešerka
Krojačica
Fizički radnik
13
UKUPNO: 375