Родитељима/ законским заступницима деце која похађају вртић,
Поштовани,
У складу са чланом12. став 4 Правилника о мерама за утврђивање економске цене Програма васпитања и образовања у ПУ установама (СЛ. ГЛАСНИК РС БР. 146/14) који гласи:
“У СЛУЧАЈУ ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА  ИЛИ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ, ЗА ДАНЕ ОДСУСТВА ДЕТЕТА , УСЛУГА СЕ НЕ НАПЛАЋУЈЕ…)
ПУ “ДЕЧЈА РАДОСТ” ВАС ОБАВЕШТАВА ДА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ  СТАЊА, КОЈЕ ЈЕ ПРОГЛАШЕНО ОДЛУКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗБОГ ОПАСНОСТИ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, НЕЋЕ ОБРАЧУНАВАТИ НИТИ НАПЛАЋИВАТИ УСЛУГЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
                                             О СВИМ ДАЉИМ АКТУЕЛНОСТИМА ИНФОРМИШИТЕ СЕ ПУТЕМ САЈТА УСТАНОВЕ