Обавештење о потребној документацији за упис деце у ПУ “Дечја радост”

Лекарска потврда изабраног лекара односно педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано, а за децу са привременом или трајном контраиндикацијом потврда лекарског стручног тима.