Пројект “Дрво”

Узрасна група: Малађа обданишна
Васпитачи: Софија Бугаринов, Александра Станковић

Прокетак “Дрво”
Тема: “Чаробна шума”

Израда просторне целине: родитељи у вртићу, пројекат иде кући, израда стабла, лишћа, качење лишћа на стабло.