Тема пројекта “Точак”

Најстарија васпитна група

Активности:
Точак се окреће, Посета вулканизеру, Окреће се Месец око Земље, а Земља и Месец око Сунца, Точак чигра, Точак од сламчица, Заврти и израчунај. Окрени часу, пронађи слово.

 

Адаптација млађе вртићке групе оплемењена игром

Дете кроз игру истражује и конструише значења: прерађује догађаје, ситуације, употребу предмета на стваралачки начин и истражује све што они могу бити; посматра и имитира друге у игри; развија стратегије решавања проблема.