Вредне руке

Старија јаслена група

Вредне руке брашно сеју, тесто месе и уживају. У вртић нам је стигао и Меда, да заједно са децом тражи свој реп.

Пројекат вода

У средњој васпитно-образовној групи, у оквиру пројекта “Вода”, разговарали смо шта све знамо о води, где се све налази, за шта се све употребљава.