Вредне руке

Старија јаслена група

Вредне руке брашно сеју, тесто месе и уживају. У вртић нам је стигао и Меда, да заједно са децом тражи свој реп.