Игре без граница

Кроз комбинацију активности из свакодневног живота и физичког васпитања, организујемо активности које смо назвали “Игре без граница”. Кроз ове активности подстичемо развој како грубе, тако и фине моторике и координације, сналажење у простору.

Уједно увежбавамо пажњу, стрпљење и подстичемо тимски дух.

Ускршњи вашар

Месец април нам је обележио Ускршњи вашар који је био сплет заједничких игара и активности, уз велику подршку и помоћ родитеља и локалне заједнице. Оваква дешавања постаће традиција нашег вртића.