Воће и Ускршње јаје

1. Старија јаслена група
Тема: Воће
Распознавање боје, облик и укуса воћа

2. Старија јаслена група
Тема: Ускршње јаје
Дружење родитеља и деце на радионици

Делови тела, Мали уметници, Полигон

1. Млађа јаслена група
Тема: Игре у двористу
Прве дане пролеца проводимо у двористу

2. Старија јаслена група
Тема: Делови тела
Глава, рамена, стомак, колена уз песму све се лаксе науци

Тема: Мали уметници
Сагледамо цртање и на другацији нацин

Тема: Полигон
Показивање спретности у разлицитим играма